Pilsoniskās Savienības programma Eiropas parlamenta vēlēšanās

Mūsu mērķis – taisnīga Eiropa. Ģimene, kurā lielie un mazie, vecie un jaunie, stiprie un vājākie atbalsta cits citu. Saime, kas grūtā brīdī saliedējas. Latvija šajā saimē rod spēku.

Mums jau ir ražīga un veiksmīga darba pieredze Latvijas labā Eiropā – Sandra Kalniete pārstāvēja Latviju Eiropas Komisijā, Ģirts Valdis Kristovskis vadīja Latvijas iekļaušanos NATO un kopā ar Prof. Inesi Vaideri mērķtiecīgi strādā Eiropas Parlamentā. Mūsu komandā ir jaunas sejas un Eiropas lietpratēji.

Eiropas Parlamentā mēs esam izstrādājuši Baltijas jūras stratēģiju, kas dos papildus iespējas Latvijas tautsaimniecībai. Mūsu ieguldījums Pakalpojumu direktīvā mūsu uzņēmumiem ļauj sekmīgāk strādāt Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

Mums ir izdevies panākt, ka Eiropas Parlaments prasa Krievijai atzīt Baltijas valstu okupāciju, uzsāk totalitārā komunisma noziegumu nosodīšanu un aicina pasludināt 23. augustu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu. Mēs esam parādījuši Eiropā „Padomju stāstu” un sekmīgi aizstāvējuši mūsu valodu un pilsonību pret nepamatotiem uzbrukumiem.

Šobrīd Eiropa ir krustcelēs. Šodienas krīze ir pārbaudījums, kas Eiropas saimi var saliedēt vai arī sadrupināt. Mēs sekmēsim to, lai ES saliedējas un atbalsta Latviju grūtajā brīdī. Eiropa – Latvijai!

Mūsu svarīgākie mērķi Eiropas Savienībā:

1. Lielāks ES un lielo dalībvalstu finansiālais atbalsts Latvijai, lai novērstu valsts bankrotu, saglabātu darbavietas un atdzīvinātu tautsaimniecību.
2. Latvijas paātrināta uzņemšana eirozonā, lai novērstu lata devalvāciju un stabilizētu cenas.
3. Kopīga enerģētikas politika, kas ļautu labāk izmantot Latvijas bagātību – „zaļo enerģiju”, palielinātu drošību un mazinātu atkarību no Krievijas un citiem monopoliem.
4. Godīga konkurence un brīvs kopējais tirgus bez protekcionisma. Brīvība Latvijas uzņēmējiem Eiropas un pasaules tirgos: ja ir taisnīgi noteikumi, latvieši spēj konkurēt un pelnīt.
5. Tirgus atbrīvošana tādās nozarēs kā telekomunikācijas, enerģētika, transports, lai nodrošinātu zemāku cenu un lielāku izvēli patērētājiem.
6. Taisnīga lauksaimniecības politika, līdzvērtīgs atbalsts Latvijas zemniekiem. Vairāk ES līdzekļu – lauku attīstībai, nevis maksājumiem par platību.
7. Latvijas studentu un zinātnieku plašāka iekļaušanās Eiropas zināšanu telpā. Vairāk ES naudas zināšanām, mazāk – neefektīvām subsīdijām.
8. Nāciju un kultūru, valodu daudzveidība. Eiropas politika, kas labvēlīga latviešu valodas pilnvērtīgai attīstībai.
9. Vēsturiskais taisnīgums – komunisma noziegumu apzināšana, nosodījums un piemiņa Eiropas kopīgajā vēsturē.
10. Stingra un vienota finanšu pakalpojumu regulēšana un uzraudzība, lai novērstu baņķieru peļņu uz nodokļu maksātāju rēķina.
11. ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas reāla ieviešana, kas sniegs papildus ES līdzekļus dzīves kvalitātes izlīdzināšanai reģionā un izveidos ciešākas saites enerģētikā, transporta, informācijas un drošības jomās. Rail Baltica ātrvilciens, kas sasniedz Berlīni 10 stundās.
12. Baltijas reģiona metropole Rīga kā viens no Eiropas zināšanu ekonomikas centriem, kurā ir mūsdienīga ražošana, labākās tehnoloģijas un labvēlīga vide jaunradei.
13. Mazāk „eirobirokrātijas” – gan Eiropā kopumā, gan ES prasību ieviešanā Latvijā. ES normatīvu „veselības pārbaude” Latvijā, lai tie nebremzētu attīstību ar lieku birokrātiju un bezjēdzīgām prasībām.
14. Eiropas mēroga institūciju izvietošana Latvijā un pienācīga Latvijas pilsoņu pārstāvniecība atbildīgos darbos Eiropas Savienībā.
15. Stipra un droša Eiropa, kas spēj sevi aizstāvēt pret iekšējiem un ārējiem draudiem un spēj runāt vienā ārpolitiskā balsī. Aizsardzība – tikai kopā ar NATO. Eiropas un ASV stratēģiskā savienība.
16. Taisnīga Eiropas Savienība, kurā nav „pirmās šķiras” un „otrās šķiras” dalībvalstu un kurā „kodols” neatstāj „nomales”. ES kā nacionālu valstu savienība, kurā mazajām valstīm ir pienācīga un līdzvērtīga vieta lēmumu pieņemšanā.

Mēs zinām, ko mēs gribam un esam pierādījuši, ka mēs varam. Kopā mēs esam spēks!

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: