Twitter’a epidēmija ir skārusi arī Latviju

Un arī es esmu kļuvis tai par upuri…

Jūs varat sekot maniem novērojumiem un darbiņiem Twitterī http://www.twitter.com/PeterisVinkelis un izlasīt Guntas Slogas ieskatu jaunpolitiķu virtuālajās ķibelēs  Diena: Virtuālie politiķi

15. maija demokrātiskais eiroapvērsums?

Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Savienības institūciju viedokļu apmaiņa par Baltijas un Viduseiropas valstu paātrinātu pieslēgšanu eirozonai izraisīja nelielu viļņošanos mediju telpā. MP, FM un LB ātri un noteikti paziņoja: nekādas atkāpes no nospraustā kursa nenotiks. Mums ir mērķis – eiro 2012. gadā un to mēs sasniegsim, izpildot nelokāmos Māstrihtas kritērijus, tai skaitā – nodrošinot budžeta deficītu ne lielāku par 5% (2009&2010) un 3% (2011) no IKP un nemainīgu valūtas kursu (0.702 +/- 1%) . Tiktāl viss ir pareizi. Pat ļoti pareizi. Augstāko valsts amatpersonu atkāpes no stingrās pareizās līnijas publiskajā komunikācijā pēdējo mēnešu laikā ir vairākkārt novedušas pie Latvijas Bankas valūtas rezervju samazināšanās (lai nodrošinātu lata vērtību).  Tāpēc, neapšaubot šo ģenerālo līniju, apsvērsim vien dažas alternatīvas. Turpiniet lasīt

Ātrais ceļš uz eiro – „glābšanas riņķis” vai „akmens pie kājas”

Divas dienas pēc Londonas G-20 samita, kurā pasaules līderi vienojās par virkni tālejošu pasākumu pasaules finanšu stabilizācijai un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai,  Starptautiskais valūtas fonds (IMF) ir atjaunojis centienus piespiest  eirozonas valstis un jaunās ES dalībvalstis ārpus eirozonas radikāli paātrināt eiro ieviešanu. Tai skaitā, iespējams, vienpusēji ieviešot eiro  atsevišķās ES Viduseiropas un Baltijas valstīs. Turpiniet lasīt

“Neiespējamā misija” vai DDD?

Budžeta gatavošana tagad sāksies no nulles, izvērtējot, kādas ir tās primārās un absolūti nepieciešamās funkcijas, bez kurām valsts un sabiedrība nevar pastāvēt un spēj finansiāli nodrošināt. Situācijas pasaules ekonomikā un veselais saprāts liek domāt, ka citādi nemaz arī nav iespējams. Turpiniet lasīt

Pilsoniskās Savienības programma Eiropas parlamenta vēlēšanās

Mūsu mērķis – taisnīga Eiropa. Ģimene, kurā lielie un mazie, vecie un jaunie, stiprie un vājākie atbalsta cits citu. Saime, kas grūtā brīdī saliedējas. Latvija šajā saimē rod spēku. Turpiniet lasīt

Antiamerikānisms Latvijā – daži novērojumi

Kopā ar Nilu Muižnieku esmu uzrakstījis nelielu eseju par antiamerikānismu Latvijā.  Tas iekļauts  Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta rakstu krājumā “Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner” (Latvija un ASV: No sagūstītas nācijas līdz stratēģiskajam partnerim). Tas tika publicēts 2008. gada  novembrī un būs pilntekstā pieejams institūta interneta vietnē. Turpiniet lasīt

Lobisms Latvijā – mīti un realitāte

Žurnāla Latvija Eiropas Savienībā 10.  numurā aprakstu interešu pārstāvniecības (lobija) darbu Latvijā.  Žurnāla pilns teksts ir lasāms šeit.  Raksts  Lobisms Latvijā – mīti un realitāte lasāms tā 38.-40. lappusē.

Sargāsim tiesisku valsti!

Latvijas pilsoņu aicinājums, 2007. gada 18. oktobris. Turpiniet lasīt