Antiamerikānisms Latvijā – daži novērojumi

Kopā ar Nilu Muižnieku esmu uzrakstījis nelielu eseju par antiamerikānismu Latvijā.  Tas iekļauts  Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta rakstu krājumā “Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner” (Latvija un ASV: No sagūstītas nācijas līdz stratēģiskajam partnerim). Tas tika publicēts 2008. gada  novembrī un būs pilntekstā pieejams institūta interneta vietnē.

Grāmatas redaktors ir Daunis Auers. Tajā grāmatā apvienoti gan zinātnieku pētījumi par ASV-Latvijas attiecībām un ASV ietekmi Latvijas politikā, sabiedrībā un ekonomikā, gan politiķu un praktiķu atmiņas un personiskās liecības.

Šī ir pirmā tik vispusīgā analīze par Latvijas attiecībām ar  Latvijas  “stratēģisko partneri”, bet kuru politiķi un viedokļu līderi arvien biežāk kritizē.

Rakstu krājumā apvienoti sešpadsmit autoru – ārpolitikas pētnieku un diplomātu – raksti. Grāmatas pirmā daļa ir veltīta Latvijas un ASV attiecībām 20.gadsimtā, otrā daļa pievēršas pašreizējām ASV – Latvijas attiecībām, bet trešajā daļā apkopotas politikas veidotāju refleksijas un atmiņas par ASV – Latvijas attiecībām. Grāmatas beigās pārpublicēti svarīgi dokumenti un runas.

Pirmajā sadaļā “Latvija un Amerika 20.gadsimtā” vēsturnieks Aldis Pūrs analizē pirmo ASV diplomātu un pārstāvju sastapšanos ar latviešiem Pirmā pasaules kara laikā. Vēsturnieks un žurnālists Pauls Raudseps izvērtējis Amerikas attiecības ar Latviju Aukstā kara periodā. Daunis Auers analizējis Ārlietu Ministrijas arhīvu, lai atspoguļotu kā kopš Aukstā kara perioda augusi Latvijas diplomātu loma Vašingtonā no nenozīmīgas Aukstā kara periodā pieauga līdz ļoti nozīmīgai neatkarības atjaunošanā. Ojārs Celle analizē trimdas latviešu ieguldījumu, lai ideja par neatkarību tiktu uzturēta okupācijas laikā un īstenotos.

Otrajā sadaļā “Mūsdienu attiecības” Žaneta Ozoliņa, Latvijas vadošā ārpolitikas eksperte, analizējusi Latvijas un ASV attiecības starptautiskās organizācijās. Atis Lejiņš salīdzina un pretstata attiecības triju prezidentūru laikā – Dž. Buša vecākā, B.Klintona un Dž. Buša jaunākā. Baltijas Amerikas partnerattiecību programmas direktore Ieva Morica analizē Amerikas ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā Latvijā. Džordžs Vīksniņš, Džordžtaunas Universitātes profesors, agrāk arī Latvijas Bankas padomnieks, izvērtē Vašingtonā ekonomiku studējušu latviešu izveidotas “Džordžtaunas grupas” ietekmi uz reformām Latvijā. Politologi Nils Muižnieks un Pēteris Viņķelis analizē antiamerikānisma cēloņus un izpausmes Latvijā.

Trešajā sadaļā personiskos iespaidos dalās pašreizējās Latvijas Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, kopā ar Ronu Asmusu, kurš veicināja Latvijas iestāšanos NATO, bijušais Latvijas vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš, un ASV vēstnieks Latvijā Ints Siliņš. Savas atmiņas rakstu krājumā piekritis publicēt arī Strobs Talbots, Klintona padomnieks attiecībās ar Krieviju un ASV valsts sekretāra palīgs Daniels Frīds.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: